Mobilizator (typ zachowania) Przekierowano ze strony: Shaper (Belbin team roles) ang. shaper

Mobilizator (lokomotywa) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Mobilizator to osoba dynamiczna, pełna energii, która znajduje pod ciągłą presją. Odrzuca niejasno określone zadania i skupia się na najważniejszych problemach - jest to osoba nastawiona na osiągnięcie ściśle określonych wyników. Mobilizator czuje się najlepiej w zespole, w którym otaczają go ludzie o podobnej pozycji w organizacji. Jest zazwyczaj dobrym kierownikiem, ponieważ jest aktywny i dobrze działa pod presją. Jest znakomity, jeśli chodzi o pobudzanie zespołu do działania i przydatny, jeśli pojawiają się komplikacje. Szybko rzuca i podejmuje działania. Nie skupia się na problemach interpersonalnych, jest ponad to. Sprawnie wprowadza zmiany i nie zastanawia się nad mało popularnymi decyzjami. Najczęściej jest najbardziej efektywnym członkiem zespołu, gwarantującym jego działanie. Próbuje łączyć pomysły, cele i praktyczne rozważania w jedną całość. Jego mocne strony to odporność na stres, efektywność i towarzyskość. Słabe strony lokomotywy to np. niecierpliwość i apodyktyczność.

Spis treści

Zalety

Mobilizator:
 • szybko przejmuje odpowiedzialność,
 • dba o szybkie podejmowanie decyzji,
 • mobilizuje współpracowników,
 • dba o szybkie wykonanie zadań,
 • potrafi podtrzymać w zespole ducha walki.
 • postrzega trudności jako wyzwanie,
 • ma odwagę do kontynuowania pracy, podczas, gdy inni chcą już zrezygnować.


Wady

Wady mobilizatora to:
 • przesadna krytyka,
 • impulsywność,
 • niecierpliwość,
 • skłonność do prowokowania,
 • łatwość do popadania w kłótnie,
 • może być uważany przez współpracowników za osobą arogancką.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.