Sesja wymiany wizerunku

Sesja wymiany wizerunku - jednak z technik kierowania sytuacją konfliktową. Sesje wymiany wizerunku organizowane są w celu pokazania poszczególnym stronom sporu, w jaki sposób osoby niezwiązane z ich stanowiskiem je postrzegają. Dąży się tutaj do tego, by strony zrozumiały w pełni dlaczego inni uczestnicy postrzegają problem w dany sposób. Dzięki takiemu zabiegowi, uczestnicy konfliktu zamiast brać pod uwagę tylko własne interesy, stają się wrażliwi na potrzeby innych zaangażowanych.

Zasady sesji wymiany wizerunku

Sesje wymiany wizerunku opierają się na określonych zasadach:
  • każda ze stron sporu musi sporządzić opis swojego stanowiska, jego plusy oraz minusy, a następnie wykonać podobny opis stanowiska drugiej strony, opierający się na własnych spostrzeżeniach i przekonaniach;
  • wszystkie zapisane przez uczestników przemyślenia muszą być w pełni szczere. Nie muszą one skupiać się wokół jednego poglądu, mogą ukazywać kilka punktów widzenia danej sytuacji;
  • po wykonaniu opisów przez każdą ze stron konfliktu musi zostać wybrany przedstawiciel, który będzie prezentował utworzone wizerunki;
  • następnie strony muszą wspólnie wypracować sposoby umożliwiające im współpracę na podstawie informacji, które uzyskały.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.