Potencjał świadczenia usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Service potential (ITIL) ang. service potential

Potencjał świadczenia usług - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) sumaryczna możliwa wartość wszystkich zdolności i zasobów dostawcy usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.