Planowane usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service pipeline (ITIL) ang. service pipeline

Planowane usługi - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami o usługach informatycznych, dla których analizowane jest studium wykonalności lub aktualnie budowanych, niedostępnych jeszcze dla odbiorców. Planowane usługi dostarczają widok biznesowy możliwych przyszłych usług informatycznych i są częścią portfela usług, która zwykle nie jest publikowana dla odbiorców.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.