Model świadczenia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service model (ITIL) ang. service model

Model świadczenia usługi - model w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) pokazujący, jak zasoby dostawcy usługi oddziałują z zasobami odbiorcy w tworzeniu wartości. Model (świadczenia) usługi opisuje strukturę usługi (jak elementy konfiguracji (ang. CI-s) łączą się ze sobą) oraz dynamikę usługi na przykład: aktywności, przepływ zasobów i wzajemne oddziaływania. Model (świadczenia) usługi może być użyty jako szablon lub projekt dla wielu usług.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.