Cykl życia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service lifecycle (ITIL) ang. service lifecycle, service management lifecycle

Cykl życia usługi (cykl życia zarządzania usługami) - podejście do zarządzania usługami informatycznymi (ITSM), kładące nacisk na koordynację i kontrolę poprzez różne funkcje, procesy i systemy, niezbędne do zarządzania pełnym cyklem życia usług informatycznych.[1]

Podejście od strony cyklu życia usługi bierze pod uwagę

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.