Docelowy poziom świadczenia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service level target (ITIL) ang. service level target, SLT

Docelowy poziom świadczenia usługi - określane w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zobowiązania udokumentowane w umowie o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA). Docelowy poziom świadczenia usługi jest oparty na wymaganiach dotyczące poziomu świadczenia usług i jest konieczny, by zapewnić, że projekt usługi informatycznej jest w stanie spełnić cele biznesowe. Cele zdefiniowane jako docelowy poziom świadczenia usługi powinny być zgodne z modelem SMART i zazwyczaj bazują na kluczowych wskaźnikach wydajności (ang. KPI-s).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.