Poziom świadczenia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service level (ITIL) ang. service level

Poziom świadczenia usługi - mierzone i raportowane wartości poszczególnych uzyskanych parametrów usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usługi. Termin ten używany jest czasem nieformalnie w odniesieniu do pojedynczego docelowego poziomu świadczenia usługi.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.