Kultura świadczenia usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Service culture (ITIL) ang. service culture

Kultura świadczenia usług - kultura organizacyjna zorientowana na odbiorcę (podejście proklienckie). Głównymi celami kultury świadczenia usług jest satysfakcja odbiorcy oraz pomoc odbiorcy w osiąganiu jego celów biznesowych.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.