Zarządzanie potencjałem wykonawczym usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Service capacity management (ITIL) ang. service capacity management, SCM

Zarządzanie potencjałem wykonawczym usług (zarządzanie pojemnościa usług) - podproces w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) procesu zarządzania potencjałem wykonawczym odpowiedzialny za zrozumienie wydajności i potencjału wykonawczego usług informatycznych. Informacje o użyciu zasobów przez każdą usługę informatyczną oraz wzór ich użycia w jednostce czasu są zbierane, rejestrowane i analizowane w celu użycia do planowania zarządzania potencjałem wykonawczym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.