Zasób dostawcy usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: Service asset (ITIL) ang. service asset

Zasób dostawcy usługi - Zasoby (ang. resource) lub zdolności dostawcy usług.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.