Analiza usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Service analytics (ITIL) ang. service analytics

Analiza usług - technika stosowana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) do oceny wpływu incydentów na organizację biznesową. Analiza usług modeluje zależności pomiędzy elementami konfiguracji i zależności usług informatycznych od elementów konfiguracji (ang. CI).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.