Usługa (ITIL) Przekierowano ze strony: Service (ITIL) ang. service

Usługa - to sposób dostarczania wartości odbiorcy poprzez umożliwienie mu uzyskania oczekiwanych przez niego wyników. Odbiorca nie bierze na siebie specyficznych kosztów i ryzyk powiązanych z dostarczaniem usługi. Termin usługa używany jest czasem jako synonim:[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.