Seksizm

Seksizm - uprzedzenie lub dyskryminacja ze względu na płeć. Zazwyczaj sprowadza się do wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet[1].

Seksizm a pracaSeksizm w miejscu pracy objawia się zachowaniami, stwierdzeniami i działaniami o charakterze dyskryminującym ze względu na płeć danej osoby. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zatrudnienie kobiet znacznie wzrosło, zmniejszyła się również różnica w dochodach kobiet i mężczyzn. Jednak kobiety wciąż mają o 20% mniejszą szansę na znalezienie pracy, a ich wynagrodzenie jest wciąż o 17% mniejsze od wynagrodzenia mężczyzn wykonujących taką samą pracę[2]. Raport ten wskazuje, że mimo wdrożenia przez państwa należące do OECD praw mających na celu zwalczanie dyskryminacji, wymuszenie przestrzegania tych praw jest bardzo trudne.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 25 listopada 2015 r.