Ochrona Przekierowano ze strony: Security ang. security

OchronaUsługa ochroniarska polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia usługobiorcy.

Ochrona obejmuje:
  • bezpośrednią ochronę fizyczną - stałą lub doraźną, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej,
  • zabezpieczenia techniczne:
    • montaż, konserwacja i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,
    • montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,
  • konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe wyposażone i uzbrojone w broń palną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • interwencje fizyczne - wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń i ewentualnie dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.