Harmonogram projektu Przekierowano ze strony: Schedule ang. schedule

Harmonogram projektu – rozłożony w czasie plan czynności oraz zadań, używany do zarządzania i kontrolowania wykonania projektu. Zazwyczaj składa się z listy elementów końcowych projektu (lub kamieni milowych) wraz z planowanymi terminami ich rozpoczęcia i zakończenia. Może być także przedstawiony w postaci diagramu Gantta lub innego tabularycznego wykazu danych.

Spis treści

Zarys

Zanim powstanie harmonogram projektu, jego wytwórca powinien skorzystać ze struktury podziału pracy zawierającej szacowany nakład pracy do każdego zadania wraz z listą zasobów i ich dostępności.

Techniki tworzenia

W wielu branżach, takich jak inżyniera, czy budownictwo stworzenie oraz utrzymanie harmonogramu projektu należy do obowiązków zatrudnionych na stałe zarządców procesów (w zależności od rozmiarów projektu).

Pomimo istnienia dobrze rozwiniętych technik tworzenia harmonogramu projektu, nie są one spójnie stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Standaryzacją oraz promocją najlepszych praktyk w dziedzinie inżynierii kosztów zajmuje się stowarzyszenie AACE (ang. Association for the Advancement of Cost Engineering), działające przy organizacji Project Management Institute (PMI).

Kryteria

Właściwie oszacowany harmonogram projektu powinien spełniać następujące kryteria:

  • należy go stale aktualizować (najlepiej w tygodniowych odstępach)
  • rzeczywista wartość kosztów musi równać się wartości planowanej (zgodnie z techniką EVM)
  • pozostały nakład pracy musi być odpowiednio rozłożony pomiędzy członkami zespołu (z uwzględnieniem urlopów)


Zobacz też

Bibliografia

  • J. LeRoy Ward: Dictionary of Project Management Terms (3rd ed.), ESI International, 2008, ISBN-10: 1890367451
  • Harmonogram, Wikipedia pl
  • Harmonogram, Wikipedia en
  • Harmonogram, Wikipedia de
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.