Piaskownica Przekierowano ze strony: Sandbox ang. sandbox

Piaskownica – wydzielona część systemu informatycznego przeznaczona, ze względów bezpieczeństwa, do odseparowanego uruchamiania programów, które są nieprzetestowane lub niezaufane lub pochodzą od niezaufanych stron trzecich.

Zwykle jest to ściśle nadzorowany zestaw zasobów systemu utworzonych w obszarach roboczych pamięci operacyjnej oraz masowej. Uruchamiane w nich programy najczęściej albo nie mają praw na dostęp sieciowy, inspekcję systemu gospodarza i czytanie z urządzeń wejściowych, albo mają je mocno ograniczone. Z tego względu piaskownicę można traktować jako specyficzny przypadek wirtualizacji.

Przykładem piaskownicy są zasoby przeznaczone dla wykonywania apletów Adobe Flash, Javy i Microsoft Silverlight osadzonych w stronach www, systemy typu Online judge używane przy organizowaniu na przykład konkursów programistycznych.

Bibliografia

Piaskownica (bezpieczeństwo informatyczne), Wikipedia pl

Sandbox (computer security), Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.