System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Przekierowano ze strony: SZBI ang. Information security management system, ISMS

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) - część całościowego systemu zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem), oparta na podejściu procesowym wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.

Zobacz też

ISO/IEC 27000 - seria norm

Bibliografia

Information security management system, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.