SWO stosowany przez Banque de France

System wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de France - system wczesnego ostrzegania należący do grupy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej. Jest systemem wielofunkcyjnym - składa się z funkcji podstawowej i dwóch funkcji dodatkowych.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.