SWO P.J. Fitz Patricka

System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka - jednowymiarowy system wczesnego ostrzegania wykorzystujący model analizy dyskryminacyjnej. Autor za szczególnie istotne, a zarazem wystarczające przy wczesnym sygnalizowaniu upadłości uznał dwa wskaźniki[1]:
  • rentowność kapitału własnego = zysk netto / kapitał własny,
  • wartość kapitału własnego = kapitał własny / kapitał obcy.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.