SWO K. Beermanna

System wczesnego ostrzegania K. Beermanna - wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania na bazie analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaliczany jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój metody przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest odrębnie dla każdego roku poprzedzającego bankructwo przedsiębiorstwa. Metoda ta może być tylko stosowana w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych. Nie jest efektywna w przypadku przedsiębiorstw handlowych.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.