SWO J. Gajdki i D. Stosa

System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa - jeden z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowany w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Model obejmuje 5 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych:
  • X1- przychody netto ze sprzedaży/aktywa ogółem (śr.)
  • X2- zobowiązania krótkoterminowe (śr.) / 360 * koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
  • X3- wynik finansowy netto / aktywa ogółem (śr.)
  • X4- wynik finansowy brutto / przychody netto ze sprzedaży
  • X5- zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.