SWO E. I. Altmana

System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana - najbardziej popularny w USA wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania, stosowany głównie do analiz spółek notowanych na giełdzie. Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.