SWO C. L. Merwina

System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina - system wczesnego ostrzegania należący do systemów jednowymiarowych, które są oparte na wartościach pojedynczych zmiennych. Najistotniejsze wskaźniki to: kapitał obrotowy/kapitał obcy, kapitał własny/kapitał obcy, aktywa bieżące/pasywa bieżące.

Większość najnowszych badań odrzuciła modele jednowymiarowe - ze względu na fakt, że duża liczba wzajemnie niezależnych zmiennych (wskaźników) lepiej ujmuje problem wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej niż pojedyncze wskaźniki. Ponadto, przy stosowaniu metod jednowymiarowych bardzo często mogłoby dochodzić do sprzecznych kwalifikacji, ponieważ jeden wskaźnik wskazywałby na zagrożenie zdolności płatniczej, drugi - nie sygnalizowałby jej. Tak więc, obecnie podstawą wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej są modele wielowymiarowe.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.