Analiza SWOT (ITIL) Przekierowano ze strony: SWOT analysis (ITIL) ang. SWOT analysis

Analiza SWOT - technika w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement), która przegląda i analizuje wewnętrzną siłę i słabości organizacji oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, z którymi się spotyka. SWOT to akronim od angielskich słów:
  • siła (ang. ''Strengths)
  • słabość (ang. ''Weaknesses)
  • szanse (ang. ''Opportunities)
  • zagrożenia (ang. ''Threats)[1]

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule Analiza SWOT

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.