ITIL Przekazanie Usług Przekierowano ze strony: ST (ITIL) ang. service transition, ST

Przekazanie Usług
Faza cyklu życia usługi
ITIL
Logo ITIL


ITIL Przekazanie Usług - faza w cyklu życia usługi, która zapewnia, że nowe, zmodyfikowane lub wycofane usługi spełniają oczekiwania organizacji biznesowej udokumentowane w fazie Strategii Usług i Projektowania Usług.[1]

Spis treści

Cele Przekazania Usług

Rolą fazy przekazanie usług w cyklu życia usługi jest zapewnienie, że nowe, zmienione lub wycofane usługi spełniają oczekiwania biznesu udokumentowanymi w fazach strategia usług i projektowanie usług cyklu życia usługi.

Do zadań przekazania usług należą:

Zakres Przekazania Usług

Do zakresu fazy przekazanie usług według ITIL należy rozwój i usprawnianie zdolności do przekazywania nowych i zmienionych usług na wspierane środowiska włączając w to:

Przekazanie usług obejmuje także wycofanie usług z eksploatacji oraz przekazywanie usług pomiędzy dostawcami usług.

Znaczenie dla biznesu

Korzyści dla biznesu ze skutecznego przekazywania usług:
 • lepsze oszacowanie:
  • kosztów
  • terminowości
  • wymagań na zasoby (środki), oraz
  • ryzyk
 • wyższy wskaźnik z powodzeniem przeprowadzonych zmian
 • mniejsze opóźnienia wynikające z nieoczekiwanych kolizji i zależności
 • mniejszy wysiłek przeznaczony na zarządzanie środowiskiem testowym i pilotażowym
 • usprawnienie ustalania wymagań ze wszystkimi interesariuszami
 • podwyższenie zaufania, do tego że nowe i zmienione usługi można dostarczyć zgodnie ze specyfikacją bez nieoczekiwanego wpływu na inne usługi lub interesariuszy
 • zapewnienie, że nowe lub zmienione usługi bedą naprawialne i efektywne kosztowo (opłacalne).
 • lepsza kontrola zasobów i konfiguracji usług


Procesy Przekazania Usług

Na fazę Przekazania Usług składają się następujące procesy:

Pomimo, że procesy te związane są z fazą Przekazania Usług, większość z nich trwa również w innych fazach cyklu życia usługi.

Aspekty technologiczne

Niektóre narzędzia wspierają systemy całego przedsiębiorstwa w bardzo szerokim zakresie, szerszym niż wsparcie oferowane przez przekazanie usług.Należą do nich:
 • systemy ITSM, które mogą integrować CMS z narzędziami wspierającymi konkretne procesy zarządzania usługami
 • narzędzia do zarządzania systemami, siecią i aplikacjami
 • narzędzia do raportowania i wizualizacje pulpitów zarządzania usługami.


Inne narzędzia w większym stopniu koncentrują się na wsparciu przekazania usług lub pewnych jego części:
 • SKMS - które może zarówno być narzędziem wykorzystywanym przez biznes jak i IT
 • narzędzia oraz system zarządzania konfiguracją
 • narzędzia do kontroli wersji
 • narzędzia do zarządzania wymaganiami
 • narzędzia do zdalnej dystrybucji i instalacji oprogramowania
 • narzędzia do budowania i do wydań
 • narzędzia do wykrywania i audytu.


Większa różnorodność narzędzi może byc potrzebna do wspierania zarządzania wiedzą. Należą do nich:
 • systemy zarządzania dokumentami oraz systemy zarządzania zapisami (ang. record management systems)
 • narzędzia do zarządzania treścią (ang. content management systems)
 • narzędzia wspierające:
  • publikowanie na stronach internetowych
  • Wiki
  • blogi
  • edytory tekstu (ang. word processing)
  • analizę danych i analizy finansowe
  • prezentacje
  • rysowanie diagramów następstw (ang. flow chart)
  • publikowanie
  • dystrybucję
 • narzędzia wspierające pracę zespołową:
  • współdzielenia kalendarzy i zadań
  • dyskusje grupowane w wątki
  • komunikatory
  • wideo konferencje
  • poczta elektroniczna


Projektując CMS należy rozważyć czy nie będą potrzebne poniższe funkcjonalności:związane z innym elementem konfiguracji (ang. CI)
 • utrzymywanie historii wszystkich elementów konfiguracji (ang. CI)
 • wsparcie dla zarządzania i używania konfiguracji odniesienia
 • ułatwienie analiz funkcjonalności CMS i dobrego raportowania włączając analizy trendów, i łatwość raportowania do audytów konfiguracji i analizy wpływu
 • możliwość wizualizacji:


Zobacz też

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.