SRM

SRM (Suplier Relationship Management) - systemy służące budowaniu relacji z dostawcami i dwukierunkowej wymianie informacji. SRM wspierają zarządzanie zakupami i bazą dostawców.

Systemy SRP są pomocne także w ogólnej ocenie dostawców, ich kondycji finansowej i potencjału. Dzięki analizie możliwe jest opracowanie długofalowej strategii dla przedsiębiorstwa oraz przedzielenie dostawców do ich zadań.

KorzyściWprowadzenie systemu SRM do przedsiębiorstwa przynosi następujące korzyści:
 • kontrola wydatków;
 • zmniejszenie liczby zakupów ad hoc;
 • szybki i łatwy dostęp do bazy planów zakupowych;
 • wykorzystanie efektu skali;
 • analiza i wybór dostawców;
 • kontrola i zarządzanie procesem zamówień i dostaw;
 • wzrost przejrzystości inwentarza poprzez zezwolenie dostawcom na posiadanie wiedzy odnośnie miejsca przechowywania zapasówów oraz tego kiedy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia.


Bibliografia

 • P. Beynon-Davies: Inżynieria Systemów Informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techiczne, Warszawa 2004
 • W. Flakiewicz: Systemy informatyczne w zarządzaniu,C.H Beck, Warszawa 2002
 • Zarządzanie dostawą
 • Ilona Mika: System SRM, Encyklopedia zarządzania
 • Systemy SRM, Wikipedia en

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.