Ustawa Sarbanes-Oxley (ITIL) Przekierowano ze strony: SOX (ITIL) ang. Sarbanes-Oxley, SOX

Ustawa Sarbanes-Oxley - Ustawa Kongresu USA regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.