Wymaganie dotyczące poziomu świadczenia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: SLR ang. service level requirement, SLR

Wymaganie dotyczące poziomu świadczenia usługi - okreslane w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) wymagania odbiorcy dotyczące dowolnego aspektu usługi informatycznej. Wymagania dotyczące poziomu świadczenia usługi (ang. SLR) są oparte na celach biznesowych i wykorzystywane do negocjowania docelowego poziomu świadczenia usługi (ang. SLT).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.