Wykres SLAM (ITIL) Przekierowano ze strony: SLAM chart ang. SLAM chart

Wykres SLAM - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) wykres monitorujący realizację umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA); pomaga monitorować i raportować osiągnięcia usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usług. Wykres SLAM zazwyczaj ilustruje kolorami, czy w minionych 12 miesiącach poszczególne uzgodnione docelowe poziomy świadczenia usługi zostały osiągnięte, nie zostały osiągnięte lub były blisko niezrealizowania.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.