Pakiet projektu usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: SDP ang. service design package, SDP

Pakiet projektu usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług dokument lub dokumenty definiujące wszystkie aspekty usługi informatycznej oraz jej wymagania podczas każdej fazy jej cyklu życia. Pakiet projektu usługi jest tworzony dla każdej nowej usługi informatycznej, większej zmiany w usłudze oraz przy wycofywaniu usługi z eksploatacji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.