SDI Service Desk Certification Przekierowano ze strony: SDI Service Desk Certification Standard

SDI

Service Desk Certification
standard
Zarządzanie IT
Logo SDI Service Desk Certification
WłaścicielSDI
RozpowszechnianieSDI
CertyfikacjaSDI
Oficjalna strona internetowa


SDI Service Desk Certification - certyfikaty organizacji wsparcia. Oparte na modelu EFQM dostarczają zestaw jasnych i mierzalnych wskaźników działania Service Desk, z których wiele nie jest uwzględnionych w ITIL lub ISO/IEC 20000.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.