Kryteria odbioru usług (ITIL) Przekierowano ze strony: SAC (ITIL) ang. service acceptance criteria, SAC

Kryteria odbioru usług - zestaw kryteriów stosowany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) do sprawdzenia czy usługi informatyczne spełniają wymagania funkcjonalne i jakościowe, oraz czy dostawca usług informatycznych jest przygotowany do eksploatowania nowej usługi, gdy tylko zostanie ona wdrożona.[1]

Uwaga

Angielskiemu terminowi service acceptance criteria odpowiada też polski termin kryteria akceptacji usług.

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.