Ryzyko prawne

Ryzyko prawne - zagrożenie wynikające z:

 • niestabilności uregulowań prawnych lub zmian w orzecznictwie;
 • błędnego ukształtowania stosunków prawnych;
 • nieprzestrzegania bądź niewłaściwego stosowania obowiązującego prawa w organizacji;
 • niekorzystnych rozstrzygnięć spraw spornych organizacji.


Ryzyko prawne nie zostało zdefiniowane w polskim porządku prawnym ani w przepisach unijnych, a jego definicja bazuje na definicji ryzyka operacyjnego.

Spis treści

Rodzaje ryzyka prawnego

"Pojęcie ryzyka prawnego jest szerokie i obejmuje proces jego stanowienia, stosowania i przestrzegania. W związku z tym można zidentyfikować następujące rodzaje ryzyka prawnego:
 • ryzyko nadmiernego unormowania określonego wycinka życia społeczno-gospodarczego, ograniczającego wolność gospodarczą;
 • ryzyko niedostatecznego uregulowania danego obszaru życia społeczno-gospodarczego, pozostawienie luk prawnych;
 • ryzyko nie stosowalności w praktyce określonych unormowań prawnych;
 • ryzyko trudności w egzekwowaniu prawa[1]".


Minimalizacja ryzyka prawnego

Ryzyko prawne jest minimalizowane przez:
 • opiniowanie aktów prawnych;
 • informowanie jednostek organizacyjnych o obowiązkach płynących ze zmian obowiązującego prawa;
 • opiniowanie umów zawieranych przez organizację.


Ryzyko prawne to zagrożenie dla działalności organizacji wynikające ze zmian, ale także z naruszeń lub nieprzestrzegania przepisów prawa, czy też standardów rachunkowości.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.