Rozwój (ITIL) ang. development

Rozwój - proces w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) odpowiedzialny za tworzenie lub modyfikację usługi informatycznej lub aplikacji gotowych do kolejnych wydań i wdrożeń. Termin ten stosowany jest również do określenia roli lub funkcji, która wykonuje pracę na rzecz rozwoju. Proces ten nie jest szczegółowo opisany w podstawowych publikacjach ITIL.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.