Rozliczanie taksówek

Rozliczanie taksówek – sieci taksówek proponują różne możliwości opłacania wykonywanych przez nie usług. Służbowe przejazdy taksówkami można rozliczać w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowej.

Spis treści

Rozliczenia gotówkowe

Rachunek

Najpowszechniejsza forma płatności. Po zrealizowaniu usługi klient opłaca kwotę, jaka widnieje na wręczonym mu paragonie fiskalnym.

Karta płatnicza/ kredytowa

Ta forma płatności nie zawsze jest dostępna. Terminale umożliwiające płatności kartą płatniczą/kredytową znajdują się w wybranych pojazdach, dlatego też chęć skorzystania z takiej możliwości, zazwyczaj należy zgłosić podczas zamawiania taksówki.

Karta PayPass

Rzadko spotykana wśród sieci taksówek forma płatności, która również wymaga specjalnych terminali płatniczych. Pozwalają one dokonywać transakcji bezstykowych, nie wymagających potwierdzenia PIN-em ani podpisem, jeśli wartość usługi nie przekracza 50 zł. Podczas zamawiania taksówki należy zgłosić chęć skorzystania z takiej formy rozliczenia.

Rozliczenia bezgotówkowe

Karty firmowe

Jedna z opcji rozliczenia bezgotówkowego, wymagająca upoważnienia do korzystania z karty firmowej. Karta odczytywana jest przez specjalny terminal, a wszelkie przejazdy zapisywane w systemie komputerowym. Karty firmowe wymagają podpisania umowy z siecią taksówek.

Zalety:
  • ułatwiona obsługa rozliczeń,
  • brak Dokumentów w formie papierowej,
  • możliwość zablokowania karty,
  • bieżąca kontrola przejazdów,
  • wgląd w bieżące rozliczenia.

Vouchery

Vouchery (druki ścisłego zarachowania) to druki, na których po zakończeniu usługi, pasażer umieszcza swój podpis, a sam voucher przekazuje kierowcy. Ten następnie podpisuje druk i stawia na nim odpowiednią pieczątkę. Tak wykorzystywane vouchery są na koniec okresu rozliczeniowego sumowane w postaci faktury zbiorczej VAT, która wraz z kopiami druków, trafia do firmy. Vouchery wymagają podpisania umowy z siecią taksówek.

Zalety:
  • kontrola ilości voucherów,
  • wygoda użytkowania,
  • ułatwiona obsługa rozliczeń,
  • bezpieczeństwo użytkowania druków tylko przez osoby upoważnione.

Talony

Po zakończeniu usługi, pasażer wręcza kierowcy talon. Jeśli kwota za usługę przekracza wartość talonu, może zostać ona dopłacona gotówką. Talony są wydawane po uprzednim opłaceniu ich w kasie sieci taksówek.

Na hasło

Przejazdy taksówkami można również rozliczać na hasło. Przy zamawianiu kursu należy podać ustalone podczas podpisywania umowy hasło. Kierowca po wykonaniu usługi wystawia rachunek, który następnie podpisuje pasażer. Na koniec okresu rozliczeniowego do firmy trafia zbiorcza faktura VAT, która wystawiona zostaje na podstawie otrzymanych rachunków.

Niektóre sieci taksówek oferują również zestawienia zbiorcze, które wystawiane są na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszelkie formy rozliczeń, z jakich korzysta dana firma.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 11 października 2015 r.