Role w projekcie PRINCE2 Przekierowano ze strony: Roles (PRINCE2) ang. Roles

Rola - zadania i zakres odpowiedzialności przewidziane dla każdego z członków zespołu zarządzania projektem, mogą one być dostosowane do potrzeb i rozmiarów konkretnego projektu - w ramach dostosowania dozwolone jest łączenie niektórych ról (uwzględniając ewentualne konflikty odpowiedzialności) lub podział jednej roli pomiędzy kilkoma osobami; jednak niezależnie od rozmiaru projektu żadna z nich nie może zostać pominięta. Role i zakresy obowiązków (odpowiedzialności, ang. responsibilities) osób zarządzających i realizujących projekt są definiowane przez strukturę zespołu zarządzania projektem.

Spis treści

Role

Metodyka PRINCE2 w edycji z 2009 przewiduje w projekcie osiem ról:W edycji z 2005 roku PRINCE2 definiował jeszcze dwie role:

PRINCE2 nie definiuje roli sponsora. Można przyjąć, że sponsorem najprawdopodobniej będzie Przewodniczący lub osoba, która Przewodniczącego powołała.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.