Role w zespole

Role w zespole - typy zachowań w pracy zespołowej wynikające z cech osobowości członków zespołu. Role w zespole są istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości. Twórcą tzw. teorii ról (ang. team role theory) jest Meredith Belbin. Badania poświęcone efektywności zespołu, które wspomniany naukowiec przeprowadził w brytyjskich firmach w latach 70. XX wieku, wykazały, że poziom wykonania zadania jest wprost proporcjonalny do poziomu wiedzy merytorycznej tylko do pewnego momentu; dla stałego wzrostu ważny jest również odpowiedni wybór osobowości pracowników.

Spis treści

Rodzaje

Typy zachowań, które można wnieść do zespołu:
 1. kreator,
 2. wynalazca,
 3. koordynator,
 4. mobilizator,
 5. obserwator,
 6. pracownik zespołowy,
 7. realizator,
 8. perfekcjonista,
 9. specjalista.


Role wg Adaira

J. Adair wyróżnia typowe role pełnione przez członków zespołów[1]:
 • inicjator-wspierający - proponuje nowe cele, problemy, definicje,
 • poszukiwacz informacji - zbiera dane istotne dla rozwiązania problemu,
 • poszukiwacz opinii - zbiera opinie na temat rozwiązywanych problemów oraz interpretacje danych,
 • analityk - przetwarza dane, próbuje wyciągnąć z nich wnioski oraz przewidzieć konsekwencje,
 • koordynator - zbiera propozycje, porządkuje, prezentuje osiągnięcia,
 • ukierunkowujący - dba o zachowanie zgodnego z wytyczonymi celami toku pracy,
 • oceniający-krytyk - ocenia na podstawie kryteriów proponowane rozwiązania,
 • aktywizator - pobudza grupę do aktywniejszej pracy,
 • technik proceduralny - usprawnia pracę grupy przez wykonywanie działań rutynowych,
 • rejestrator - odpowiedzialny za rejestrowanie i przechowywanie zapisów.


Każdy uczestnik grupy może przyjąć więcej niż jedną rolę. Ich podział nie jest stały i zależy od rodzajów rozwiązywanych problemów i kwalifikacji pracowników.

Dobry zespół

W dobrym zespole powinny znaleźć się wszystkie wyżej wymienione typy zachowań. Jeden człowiek ma zwykle 2-3 cechy z powyższej listy, w tym jedną dominującą. W nowoczesnym zarządzaniu nie wystarczy zatrudnić fachowca z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami. Wybór pracownika powinien brać pod uwagę zespół cech kandydata pod kątem jego przydatności do funkcjonującego zespołu.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.