Role CIO

Role CIO - Chief Information Officer czyli CIO to tytuł często nadawany osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za zarządzanie informatyką i systemami komputerowymi, wspierającymi osiąganie celów organizacji. Rola informatyki w dzisiejszym biznesie stała się tak ważna, że CIO często jest określany jako kluczowy uczestnik w procesie ustalania celów strategicznych organizacji. CIO jest odpowiedzialny za zarządzanie implementacją technologii poprawiających obieg informacji i systemy zarządzania.

Opis ról

CIO pozostawia zazwyczaj decyzje techniczne pracownikom na niższych stanowiskach, lepiej znających szczegóły danego problemu, natomiast sami zajmują się ustalaniem celów związanych z zarządzaniem informatycznym i zgodnością z Budżetem. CIO jest zwykle zaangażowany w analizę i przebudowę funkcjonujących procesów. Może również brać udział w działaniach związanych z identyfikacją rozwojem nowych narzędzi informatycznych, restrukturyzacją infrastruktury fizycznej i informatycznej przedsiębiorstwa oraz z zarządzaniem wiedzą. Wielu CIO zajmuje się integracją planów krótkoterminowych i długoterminowej strategii ze zmieniającymi się warunkami środowiska internetowego. Jego role podstawowe role można podzielić na kilka obszarów.
  • Strateg informacyjny - jedną z kluczowych ról CIO jest określenie strategii informatycznej firmy. Istotne jest dla niego zdefiniowanie oraz kontrola owej strategii, przy uwzględnieniu potrzeb biznesowych oraz możliwości IT. Do zadań CIO należy także w tym kontekście określenie ram dla zarządzania informacjami w danej firmie.
  • Współtwórca strategii biznesowej - CIO jako członek rady nadzorczej organizacji może wpływać na określenie i zdefiniowanie strategii biznesowej całej firmy, szczególnie w kontekście decyzji dotyczących czynników informacyjnych, szans i zagrożeń biznesowych w odniesieniu do IT. W firmach o mniejszej koncentracji na zagadnieniach informatycznych CIO może być doradcą rady.
  • Menedżer ds. portfela IT - CIO jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług IT. Definiuje on długoterminowa strategię względem usług IT oraz kontroluje wydajność i koszt współpracy z danym dostawcą.
  • Architekt organizacyjny - CIO wraz ze swoim zespołem rozwija całą, zintegrowaną architekturę organizacyjną w kontekście informacji.
  • Doradca biznesowy - często ta rola bywa zaniedbywana. Sukces CIO uzależniony jest od jego stosunków z kierownikami działów biznesowych oraz ich zdolności do inspirowania oraz koordynowania praca menedżerów ds. informatycznych na poziomach biznesowych organizacji. Razem wspomagają procesy redefinowania procesów biznesowych czy rozwijania spraw biznesowych.
  • Obserwator trendów - CIO powinien sam siebie postrzegać jako kogoś kto jest dobrze poinformowany o tym co się dzieje na świecie. Powinien śledzić rozwój wykorzystania informacji, zarówno na poziomie biznesowym, jak i społecznym.


Zobacz też

Bibliografia

  • *Frameworks for IT Management ISBN 9077212906

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.