Rola (ITIL) Przekierowano ze strony: Role (ITIL) ang. role

Rola - zakres obowiązków oraz uprawnień, którymi dysponuje osoba lub zespół. Rola jest definiowana w procesie lub funkcji. Jedna osoba lub zespół osób może spełniać wiele ról, na przykład: role menedżera konfiguracji i menedżera zmian mogą być wykonywane przez tą samą osobę. Termin rola używany jest również do opisania, dlaczego coś się dzieje i do czego to służy.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.