Rok finansowy (ITIL) Przekierowano ze strony: Rok obrotowy (ITIL) ang. financial year

Rok finansowy - okres sprawozdawczy obejmujący 12 kolejnych miesięcy. Rok finansowy może rozpocząć się w dowolnym dniu (np. od 1 kwietnia do 31 marca). Najbardziej istotny w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) cyklu życia usługi.[1]

Uwaga

Terminy równoważne:
  • rok obrotowy,
  • rok obrachunkowy,
  • rok budżetowy.


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.