Kierunki rozwoju Przekierowano ze strony: Road map ang. roadmap

Kierunki rozwoju (niepoprawnie mapa drogowa) – harmonogram, szczegółowy plan lub szczegółowy Schemat działań realizowanych stopniowo, mających doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.[1] Popularnym synonimem jest mapa drogowa, które jest niepoprawne językowo.

W języku angielskim pojęcie roadmap (dosłownie "mapa drogowa"), stosowane jest w biznesie planowania strategicznego i komunikacji, a także strategii rozwoju technologicznego. Stosowane jest też powszechnie wobec wszelkiego rodzaju schematów postępowania, strategii czy też usystematyzowanych planów działania. W tym też kontekście w roku 2003 ogłoszony został Plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu z 2003 roku rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego pod angielską nazwą "road map" for peace (dosłownie "mapa drogowa" do pokoju).

Natomiast w języku polskim w tym znaczeniu jest to kalka językowa[2]. Mimo braku akceptacji i krytycznych głosów lingwistów postępuje ekspansja pojęcia mapa drogowa w świeżo tłumaczonych dokumentach Unii Europejskiej czy w publikacjach dla biznesmenów. Od 2003 coraz częściej również w Polsce mówią tak także politycy i dziennikarze określający chętnie wszelkie plany działań, zmierzające do rozwiązywania jakichś problemów, "mapami drogowymi", choć użycie tego określenia w kontekstach innych niż kartograficzne nie jest poprawne.[3]

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.