Profil ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Risk profile (PRINCE2) ang. risk profile

Profil ryzyka - opisuje rodzaje ryzyka, na które narażona jest dana organizacja oraz stopień narażenia na te ryzyka.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.