Zarządzanie ryzykami (MSP) Przekierowano ze strony: Risk management (MSP) ang. risk management

Zarządzanie ryzykiem (zarządzanie ryzykami) - systematyczne stosowanie zasad, podejścia oraz procesów do identyfikacji i oceny ryzyka (szans i zagrożeń) a następnie do planowania i wprowadzania (wdrażania) reakcji na ryzyko.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.