Ewaluacja ryzyk (MSP) Przekierowano ze strony: Risk evaluation (MSP) ang. risk evaluation

Ewaluacja ryzyka - proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans dla danego przedsięwzięcia (projektu,programu), gdyby wszystkie się zmaterializowały.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.