Oszacowanie ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Risk estimation (PRINCE2) ang. risk estimation

Oszacowanie ryzyka - oszacowanie prawdopodobieństwa i wpływu pojedynczego ryzyka, biorąc pod uwagę przyjęte standardy, docelowe poziomy ryzyka, współzależności i inne czynniki mające znaczenie.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.