Ocena ryzyka (ITIL) Przekierowano ze strony: Risk assessment (ITIL) ang. risk assessment

Ocena ryzyka - działanie w początkowym etapie zarządzania ryzykiem obejmujące: analizę wartości biznesowej zasobów, identyfikację zagrożeń dotyczących tych zasobów oraz oszacowanie, jak wrażliwy na zagrożenia jest każdy składnik zasobów. Ocena ryzyka może być ilościowa (na podstawie danych liczbowych) lub jakościowa.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.