Strategia Zarządzania Ryzykiem (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Risk Management Strategy (PRINCE2) ang. Risk Management Strategy

Strategia Zarządzania Ryzykiem - opis celu stosowania zarządzania ryzykiem, opis procedury, która będzie przyjęta, ról i obowiązków, tolerancje dla ryzyka, terminy działań w ramach zarządzania ryzykiem, narzędzia i techniki, które zostaną wykorzystane, a także wymagania dotyczące raportowania.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.