Ryzyko (MSP) Przekierowano ze strony: Risk (MSP) ang. risk

Ryzyko - niepewne zdarzenie lub kilka zdarzeń, które gdyby zaszły, wpłynęłyby na osiągnięcie zakładanych celów. Ryzyko opisuję się poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia przewidywanego zdarzenia (zagrożenia lub szansy) oraz wielkość ich wpływu (oddziaływania) na cele.[1]

Zobacz też

Ryzyko zagregowane

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.