Uprawnienia (ITIL) Przekierowano ze strony: Rights (ITIL) ang. rights

Uprawnienia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) prawo lub pozwolenie przyznane użytkownikowi lub roli, na przykład: uprawnienie do modyfikacji określonych danych lub upoważnienie do zmiany.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.